Hoppa till innehåll

Anläggningsarbetare, Skövde BR

Bygg och Anläggning

Dag, 1700 poäng

Kursen är förlagd helt i Skövde. 

Som anläggningsarbetare kan du arbeta med asfaltering av vägar, nedläggning av dräneringsrör, förbereda mark för byggnation, bergsarbete, men även stensättning i t ex trädgårdar.  Du kommer att få lära dig grunderna inom trä, betong och murning vilket gör att du kommer få en bred kunskapsbas. 

Inget annat byggyrke kan erbjuda så många arbetsuppgifter som anläggningsarbetare. Som färdig yrkesman kan du komma att bygga gator, vägar, broar, park- och trädgårdsanläggningar med mera. Många väljer att specialisera sig och jobbar enbart med underhåll och ledningsnät under gator och vägar eller med nyanläggning av asfalt.

Andra arbetsuppgifter kan vara att anlägga utemiljöer, t. ex. gräsmattor, sten- eller plattgångar. Idag finns det ett stort rekryteringsbehov inom yrket på grund av stora pensionsavgångar, få som utbildar sig till yrket samt stora infrastruktursatsningar som sker runt om i Sverige. Din arbetsgivare kan vara stat, kommun eller privata företag.

Mål:
Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för en anläggare. Efter utbildningen kan du ta lärlingsanställning och samla ihop timmar för att få yrkesbevis. Utbildningen är godkänd av Byggindustriernas Yrkesnämnd BYN.

Utbildningen berättigar till CSN och är på heltid.
 

Förkunskapskrav

Förutsättningar för att klara utbildningen
Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.

Ämnes-/kursplan

BAXAAR

Anmälningskod

MOANLSK BR

Skolform

Gymnasial utbildning

Kurser

0 Kursstarter

  • Det finns inga kursstarter att ansöka till.