Hoppa till innehåll

Kemi 2 - gymnasium dagkurs - 20 veckor

Naturvetenskap

Dag, 100 poäng

Innehåll
Hur får kroppen sin energi? Hur sker egentligen en kemisk reaktion?
Svar på detta och mycket annat ges i Kemi 2 som behandlar olika ämnesklasser inom organisk kemi, cellens kemi, det viktiga begreppet kemisk jämvikt och några olika kemiska analysmetoder.
Undervisningen ska också bidra till att du utvecklar förståelse av kemins betydelse för klimat, miljö och människokroppen samt kunskaper om kemins olika tillämpningar inom till exempel utvecklingen av nya läkemedel, nya material och ny teknologi.
Experimentellt arbete är viktigt för att testa modeller och hypoteser.

Tidsåtgång
100-poängskurser på 20 veckor motsvarar minst 10 timmars arbete skolförlagd och/eller på egen hand per vecka.
 
Examinationsformer
Examinationsformer som ingår i kursen består av laborationer, prov och inlämningar.


 
 

Förkunskapskrav

Förkunskap
·Godkänt betyg i Kemi1 och Matematik 2  eller motsvarande

För att ha goda möjligheter att klara kursen rekommenderas:

 
 
 

Ämnes-/kursplan

KEMKEM02 (Länk till extern sida.)

Anmälningskod

KEM02-20V

Skolform

Gymnasial utbildning

0 Kursstarter

  • Det finns inga kursstarter att ansöka till.