Hoppa till innehåll

Svenska 1 - med orienteringskurs 20p - gymnasium dagkurs - 20 veckor

Svenska

Dag, 120 poäng

Kursen ger träning i läsförståelse, skrivande samt förberett talande. Skönlitteratur läses och analyseras ur flera perspektiv, liksom faktabaserade texter. I kursen skrivs främst berättelser, referat och argumenterande texter för att träna språkriktighet, ordbehandling och kommunikationsförmåga. Muntlig framställning inför grupp med hjälp av presentationshjälpmedel ingår, liksom övning i att ge respons på andras arbete. I kursen studeras även olika språkvarianter och stilnivåer i svenskan. I kursen ingår ett nationellt prov som en av flera delar i betygsunderlaget.
 
Kursen är tidskrävande. För lyckat resultat krävs i allmänhet 10–15 timmars arbete varje vecka. Vi råder sökande som har någon form av funktionsnedsättning att ta kontakt med skolans specialpedagoger innan terminen påbörjas.

 

Förkunskapskrav

Godkänt betyg i Svenska från grundskolan eller motsvarande

Ämnes-/kursplan

SVESVE01 (Länk till extern sida.)

Anmälningskod

SVE01-20V

Skolform

Gymnasial utbildning

0 Kursstarter

  • Det finns inga kursstarter att ansöka till.