Hoppa till innehåll

Programmering 01 - gymnasium distans

IT/Data och Media

Distans, 100 poäng

Programmering 1
Nu finns det möjlighet att läsa programmeringsspråket C#.Tänk på att när du börjar på kursen måste du informera läraren att du vill läsa programmeringsspråket C#

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

* Sekventiell programmering i det eller de valda programmeringsspråken. Språkurvalet kan göras från såväl programspråk och skriptspråk som kompilerande och tolkande språk. Ett av de valda språken ska ha tillgång till mångsidiga objektorienterade standardbibliotek.
* Programmeringsspråkets eller -språkens grundläggande datatyper samt fördefinierade strukturer, regler och syntax.
* Traditioner och nya trender i utvecklingen av programmeringsspråk.
* Kontrollstrukturer, till exempel sekvens, selektion och iteration, planerade med aktivitetsdiagram och skrivna i ett väl implementerat programflöde.
* Grunderna för klasser, objekt, egenskaper och metoder.
* Variablers och konstanters synlighet och livslängd.
* Enkla sorteringsalgoritmer och sökningsalgoritmer.
* Grundläggande rekursiva algoritmer.
* Interaktion med användaren i ett enkelt grafiskt användargränssnitt.
* Implementeringar av datastrukturer, till exempel vektor, fält, lista och trädstruktur.
* Felsökning av källkod och undantagshantering i interaktiva program.
* Samspelet mellan program och dator från källkod till exekvering.
* De vanligaste programmeringsspråkens krav på körtidsmiljöer och operativsystem samt deras aktuella användningsområden.

Ämnes-/kursplan

PRRPRR01 (Länk till extern sida.)

Anmälningskod

PRR01-D

Skolform

Gymnasial utbildning

2 Kursstarter

 1. Kursstart 3203123

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum
  Antagningsbesked
 2. Kursstart 3203268

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum
  Antagningsbesked