Hoppa till innehåll

Tekniskt basår - med orienteringskurser 60p - gymnasium dagkurser - 40 veckor

Naturvetenskap

Dag, 810 poäng


Detta är en utbildning för dig som behöver behörighet till en teknisk vidareutbildning, eller för dig som är intresserad av dessa ämnen. Studietakten är hög och förutsätter goda kunskaper i matematik. Samtliga kurser inleds med orienteringskurser á 20p.Orienteringskurs betygssätts ej.

Termin 1: 410 studiestödspoäng för CSN.

Termin 2: 400 studiestödspoäng för CSN.
 

Tekniskt basår
Termin 1: Fysik 1 150p, Kemi 1 100p och Matematik 3c 100p. Kurserna inleds med orienteringskurser totalt 60p.

Termin 2: Fysik2 100p, Kemi 2 100p, Matematik 4 100p och Matematik 5 100p.

Se även Naturvetenskapligt basår ( Innehåller Biologi 1 och 2 )
Mer information finns att läsa under respektive kurs i kurskatalogen i Alvis.

Förkunskapskrav

Matematik 2 
Svenska/Svenska som andraspråk från grundskolan och kunskaper från grundskolans NO-ämnen (kemi och fysik) eller gymnasiets Naturkunskap 1 (1a1 eller 1b)

Du bör ha:

Ämnes-/kursplan

KURSPAKET

Anmälningskod

**TB2

Skolform

Gymnasial utbildning

0 Kursstarter

  • Det finns inga kursstarter att ansöka till.