Hoppa till innehåll

Matematik 1b - med orienteringskurs 20p

Matematik

Dag, 120 poäng

I kursen ingå bl a metoder för att bättre behärska vardagens matematik, sannolikhetslära, statistik, geometri och problemlösning. Linjära olikheter, primtal, matematiska bevis och olika typer av funktioner ingår också.
Kursen inleds med en orienteringskurs som introduktion till kursen, den ger tillfälle till bedömning av dina kunskaper och färdigheter samt repetition av förkunskaper inför kursen.

10-veckorskursen har fem lektioner i veckan. Du förväntas lägga ner minst 20 timmar i veckan sammanlagt på lektioner och eget arbete. Skolan erbjuder studiehall utöver lektionstid där du kan få hjälp med studieteknik och självstudier. Kursen innehåller skrivningar och inlämningsuppgifter och avslutas med ett nationellt prov. Det nationella provet består av både skriftliga och muntliga delar.

 

Förkunskapskrav

Test alternativ högst 4 år gammalt betyg från grundskolans matematik.

Ämnes-/kursplan

MATMAT01b (Länk till extern sida.)

Anmälningskod

MAT01B - 10V

Skolform

Gymnasial utbildning

1 Kursstart

  1. Kursstart 2544767

    Kursstart
    Ansökan stänger
    Kurslängd
    Slutdatum