Hoppa till innehåll

Biologi 01 - gymnasium närdistans - 10 veckor

Naturvetenskap

Närdistans, 100 poäng

Biologi 1 behandlar fyra stora områden: ekologi, genetik, evolution och biologins karaktär och arbetsområden. Kursen presenterar naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling. Artsammansättningen i ett ekosystem liksom organismernas beteende belyses utifrån ett evolutionärt perspektiv. I kursen studeras arvets och miljöns relativa betydelse för individens egenskaper. Vid studiet av genteknik behandlas även etiska frågeställningar. Kursen lägger stor vikt vid naturvetenskapliga arbetsmetoder och naturvetenskapligt förhållningssätt.
 
Tidsåtgång
Kursen motsvarar minst 20 h arbete skolförlagd och/eller på egen hand per vecka.

Examinationsformer
Examinationsformer som ingår i kursen består av laborationer, exkursioner, prov och inlämningar.
 

Förkunskapskrav

Godkänt betyg i Biologi från grundskolan
Förutsätningar för att klara utbildningen.
Du bör ha: 

Ämnes-/kursplan

BIOBIO01 (Länk till extern sida.)

Anmälningskod

BIO01-NÄR-10V

Skolform

Gymnasial utbildning

1 Kursstart

 1. Kursstart 3943245

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum
  Antagningsbesked
  Studietakt