Hoppa till innehåll

Arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige - orienteringskurs grundläggande Dag 10V

Yrkesinriktade utbildningar

Dag, 100 poäng

Att kunna etablera sig och stärka sin ställning på arbetsmarknaden är av avgörande betydelse, både för dig och för samhället. Kunskaper om arbetslivets struktur och villkor och om arbetsmarknaden bidrar till att öka din beredskap för att möta behoven i ett snabbt föränderligt arbetsliv och på en komplex arbetsmarknad. Kursen ger en inblick i olika yrken och yrkesomra°den och ocksa° mo¨jlighet att fo¨rdjupa sig i olika yrken och branscher.
Du som elev får reflektera o¨ver det svenska arbetslivets och den svenska arbetsmarknadens villkor, lagar, regler och normer. Du får även möjlighet att uttrycka dina egna kompetenser och erfarenheter ur ett arbetslivsperspektiv. Du får även kunskaper om hur svensk arbetsmarknad förändrats  över tid, hur den ser ut idag och vad som krävs av individer pa° arbetsmarknaden.

Individen i arbetslivet och på arbetsmarknaden (startar i april och ev. november)

  

 

Förkunskapskrav

Kursen riktar sig endast till SFI elever. 

Ämnes-/kursplan

GRNORI21A

Anmälningskod

INTROARB

Skolform

Grundläggande utbildning

1 Kursstart

 1. Kursstart 3202997

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum
  Antagningsbesked