Hoppa till innehåll

Biologi 1 - med orienteringskurs 20p - gymnasium dagkurs - 20 veckor

Naturvetenskap

Dag, 120 poäng

Biologi 1 behandlar fyra stora områden: ekologi, genetik, evolution och biologins karaktär och arbetsområden. Kursen presenterar naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling. Artsammansättningen i ett ekosystem liksom organismernas beteende belyses utifrån ett evolutionärt perspektiv. I kursen studeras arvets och miljöns relativa betydelse för individens egenskaper. Vid studiet av genteknik behandlas även etiska frågeställningar. Kursen lägger stor vikt vid naturvetenskapliga arbetsmetoder och naturvetenskapligt förhållningssätt. Kursen inleds med orienteringskurs som introduktion till kursen.
 
Tidsåtgång
Kursen motsvarar minst 10 h arbete skolförlagd och/eller på egen hand per vecka.

Examinationsformer
Examinationsformer som ingår i kursen består av laborationer, exkursioner, prov och inlämningar. 

Förkunskapskrav

Förkunskaper
·Godkänt betyg i Biologi från grundskolan
För att ha goda möjligheter att klara kursen rekommenderas:

Ämnes-/kursplan

BIOBIO01 (Länk till extern sida.)

Anmälningskod

BIO01-20V

Skolform

Gymnasial utbildning

Kurser

0 Kursstarter

  • Det finns inga kursstarter att ansöka till.