Hoppa till innehåll

Biologi 2 - gymnasium dagkurs - 20 veckor

Naturvetenskap

Dag, 100 poäng

Biologi 2 ger kunskaper i cell- och molekylärbiologi, organismens funktion och biologins karaktär och arbetsmetoder. Du kommer att få molekylärbiologiska förklaringsmodeller av evolutionära mekanismer. Organismens funktion behandlar bland annat frågeställningar som rör hälsa och livsstil. Kursen ger även evolutionära förklaringar till fysiologin och vill, med cellen som utgångspunkt, visa på paralleller mellan livets funktioner på mikro- och makronivå. Livscykler och fysiologi hos växter och svampar tas också upp. Kursen lägger stor vikt vid naturvetenskapliga arbetsmetoder och naturvetenskapligt förhållningssätt.
 
Tidsåtgång
Kursen motsvarar minst 10 h arbete skolförlagd och/eller på egen hand per vecka.

Examinationsformer
Examinationsformer som ingår i kursen består av laborationer, prov och inlämningar.
 

Förkunskapskrav

 Förkunskaper
·Godkänt betyg i Biologi 1 eller motsvarande från
 
För att ha goda möjligheter att klara gymnasiekursen rekommenderas


 
 

Ämnes-/kursplan

BIOBIO02 (Länk till extern sida.)

Anmälningskod

BIO02-20V

Skolform

Gymnasial utbildning

0 Kursstarter

  • Det finns inga kursstarter att ansöka till.