Hoppa till innehåll

Kemi 1 - med orienteringskurs 20p - gymnasium dagkurs - 20 veckor

Naturvetenskap

Dag, 120 poäng

Varför är en del ämnen explosiva, andra stabila, en del giftiga och andra ofarliga?
Läs Kemi 1 så får du svar! Områden som behandlas är bl.a. materiens byggnad, kemisk bindning, olika typer av kemiska reaktioner och energiomsättningar. Experimentellt arbete är viktigt för att testa modeller och hypoteser.
Undervisningen ska också bidra till att du utvecklar förståelse av kemins betydelse för klimat, miljö och människokroppen samt kunskaper om kemins olika tillämpningar inom till exempel utvecklingen av nya läkemedel, nya material och ny teknologi.
 
Tidsåtgång
100-poängskurser på 20 veckor motsvarar minst 10 timmars arbete skolförlagd och/eller på egen hand per vecka.
 
Examinationsformer
Examinationsformer som ingår i kursen består av laborationer, prov och inlämningar.
 

Förkunskapskrav

Svenska/Svenska som andraspråk från grundskolan och Matematik 2. Matematik 2 kan läsas parallellt.

Du bör ha:

Ämnes-/kursplan

KEMKEM01 (Länk till extern sida.)

Anmälningskod

KEM01-20V

Skolform

Gymnasial utbildning

1 Kursstart

 1. Kursstart 4749763

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum
  Antagningsbesked
  Studietakt