Hoppa till innehåll

Kemi 1 - med orienteringskurs 20p - gymnasium dagkurs - 20 veckor

Naturvetenskap

Dag, 120 poäng

 Innehåll
Varför är en del ämnen explosiva, andra stabila, en del giftiga och andra ofarliga?
Läs Kemi 1 så får du svar! Områden som behandlas är bl.a. materiens byggnad, kemisk bindning, olika typer av kemiska reaktioner och energiomsättningar. Experimentellt arbete är viktigt för att testa modeller och hypoteser.
Undervisningen ska också bidra till att du utvecklar förståelse av kemins betydelse för klimat, miljö och människokroppen samt kunskaper om kemins olika tillämpningar inom till exempel utvecklingen av nya läkemedel, nya material och ny teknologi.
 
Tidsåtgång
100-poängskurser på 20 veckor motsvarar minst 10 timmars arbete skolförlagd och/eller på egen hand per vecka.
 
Examinationsformer
Examinationsformer som ingår i kursen består av laborationer, prov och inlämningar.
 

Förkunskapskrav


 Förkunskap
Godkänt betyg från grundskolans Kemi och Biologi eller motsvarande. Samt Matematik 2

För att ha goda möjligheter att klara kursen rekommenderas:

Ämnes-/kursplan

KEMKEM01 (Länk till extern sida.)

Anmälningskod

KEM01-20V

Skolform

Gymnasial utbildning

Kurser

0 Kursstarter

  • Det finns inga kursstarter att ansöka till.