Hoppa till innehåll

Biologi 2 - gymnasium närdistans - 10 veckor

Naturvetenskap

Närdistans, 100 poäng

Biologi 2 ger kunskaper i cell- och molekylärbiologi, organismens funktion och biologins karaktär och arbetsmetoder. Du kommer att få molekylärbiologiska förklaringsmodeller av evolutionära mekanismer. Organismens funktion behandlar bland annat frågeställningar som rör hälsa och livsstil. Kursen ger även evolutionära förklaringar till fysiologin och vill, med cellen som utgångspunkt, visa på paralleller mellan livets funktioner på mikro- och makronivå. Livscykler och fysiologi hos växter och svampar tas också upp. Kursen lägger stor vikt vid naturvetenskapliga arbetsmetoder och naturvetenskapligt förhållningssätt.
 
Tidsåtgång
Kursen motsvarar minst 20 h arbete skolförlagd och/eller på egen hand per vecka.

Examinationsformer
Examinationsformer som ingår i kursen består av laborationer, prov och inlämningar.
 

Förkunskapskrav

Godkänt betyg i Biologi 1 eller motsvarande
Förutsättningar för att klara utbildningen.
Du bör ha:

Ämnes-/kursplan

BIOBIO02 (Länk till extern sida.)

Anmälningskod

BIO02-NÄR-10V

Skolform

Gymnasial utbildning

1 Kursstart

 1. Kursstart 3943246

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum
  Antagningsbesked
  Studietakt