Hoppa till innehåll

Antagning

Datum för antagningsbesked hittar du på vår hemsida

Om du inte är antagen på någon av dina sökta kurser kan du se varför på din ansökan på ditt studerandekonto och det kan bero på följande:
Obehörig = du saknar förkunskaper från föregående nivå 
Ej godkänd = ansökan är inte komplett eller inte godkänd från din hemkommun
Ej antagen = på grund av dina tidigare studier
Platsbrist = budgeten medger inte att vi tar in alla elever

Kontakta studie - och yrkesvägledare, vux.syv@boras.se 033-358120 om du har frågor eller upplever att din ansökan har blivit fel.