Hoppa till innehåll

Ansökningsinformation

Distanskurser och kvällskurser

Du kan endast antas till en kurs om du söker distanskurs eller kvällskurs per kursstart. Om du vill läsa flera kurser söker du dagkurser. Planera dina studier med studie och yrkesvägledare. www.boras.se/vux/syv.

?Observera att du ej får studera en distanskurs som du redan har godkänt betyg i. Om du vill repetera en tidigare kurs kan du eventuellt få göra det i mån av plats på dagtid eller kvällstid.

Omläsning av kurser 

Om du ansöker till flera distanskurser och om du tidigare påbörjat en av kurserna två eller flera gånger under de senaste 24 månaderna utan godkänt resultat kommer du endast att antas till en kurs i taget på distans. Planering kommer ske tillsammans med studie och yrkesvägledare vilket är obligatoriskt för att du skall nå dina mål med studierna.

Omläsning av kurs /förkunskapstest

Om du har påbörjat samma kurs i svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik tre gånger utan godkänt resultat kallas du till förkunskapstest för att avgöra om du har förutsättningar att studera kursen igen.