Hoppa till innehåll

Prövningsanmälan Välj ämnesområde

Du är på steg 1 av 3

Prövningstillfälle för språk med flera - tisdagen den 24 oktober
Prövningstillfälle för matematik + NO - torsdag den 26 oktober

Information

Vad är en prövning?

Prövning innebär att en hel kurs bedöms och betygssätts. Du läser in kursen på egen hand, det ingår inte undervisning eller lärarhandledning. En prövning görs utifrån de nationellt fastställda kunskapskraven. Kursplan och kunskapskrav kan du hämta på Skolverkets hemsida. Du kan endast göra prövning i en kurs vid varje prövningstillfälle. Du får inte byta kurs. Du måste uppvisa legitimation vid provtillfället, annars får du inte göra provet.

Hur går en prövning till?

I en prövning ingår det både skriftliga och muntliga uppgifter och i vissa kurser ska du även göra en skriftlig rapport som lämnas in innan den skriftliga prövningen äger rum. I ämnena naturkunskap, biologi, fysik och kemi görs också en laborativ prövning. Den skriftliga prövningen genomförs i Vuxenutbildningens lokaler. Tänk på att muntliga och praktiska prov kan genomföras efter överenskommelse utöver detta tillfälle. Den informationen får du av prövningsförättaren. Prövningen i sin helhet ska vara avslutad senast 14 dagar efter anmält prövningsdatum.

 

Vilka kurser kan jag göra prövning i?

OBS! Du kan endast söka en kurs per prövningstillfälle.


I prövningsanmälan ser du vilka kurser du kan anmäla dig till. Om kursen inte finns i prövningsanmälan så är du välkommen att mejla till komvux@boras.se så undersöker vi om vi kan ordna prövning i kursen.
 
Endast du som har läst en kurs på Arena via Vuxenutbildningen i Borås kan anmäla dig till prövning hos Arena. Observera att anmälan görs på blankett som finns på vår hemsida. 

OBS! Vi har ingen prövning i modersmål. Kontakta din gymnasieskola eller en kommun som har prövning i kurserna modersmål om du vill veta mer.

Vad händer efter att jag lämnat in min prövningsanmälan?

När din prövningsanmälan är godkänd får du ett sms eller mejl med kontaktuppgifter till prövningsförrättaren. Du måste själv kontakta prövningsförrättaren för att få information om vad som ingår i prövningen. OBS! Har du inte tagit kontakt senast 3 veckor innan prövningsdatum tolkar vi det som återbud.

 

Kostnad och betalning för prövning

Har du betyget F/IG i en kurs är prövningen gratis. För att slippa betala måste du bifoga betygskopia på ditt F/IG i anmälan. Har du läst kursen via Vuxenutbildningen i Borås behöver du inte bifoga någon betygskopia.  

Vill du höja betyget i en kurs som du har betyget E/G eller högre i så kostar det 500 kronor per prövning. Det gäller även om du inte har läst kursen förut eller om du har Streck (-) i kursen.

Vi har begränsat antal platser för prövning i respektive kurs.För att kunna behandla din anmälan måste du bifoga kvitto på betalning eller betygskopia på F/IG i samband med prövningsanmälan.Du betalar till BankGiro 991-1025. Mer information hittar du på https://www.boras.se/vuxprovning

Återbetalning

Inbetald avgift återbetalas inte.

Kontakt

Har du frågor kontakta Valbone Jashari på valbone.jashari@edu.boras.se